Interprojekt d.o.o. Mostar u saradnji sa firmom Sistem DC90 d.o.o. Beograd
Predavanje
SIGURNOST KONSTRUKCIJA U DINAMIČKIM USLOVIMA
Predavanja su održana u Sali firme Interprojekt
8.12.2017. godine